Latviski | По-русски

 • Sākums

  SIA „GS PAKALPOJUMI” ir grāmatvedības un uzskaites pakalpojumu sabiedrība, kurā strādā speciālisti ar augstāko maģistra ekonomisko un finanšu izglītību un ievērojamu praktiskā darba pieredzi šajā jomā (vairāk par 20 gadiem).
  Pateicoties zināšanām un praktiskai darba pieredzei, varam sniegt augsti kvalificētus grāmatvedības pakalpojumus. Mūsu pašreizējie klienti ir mazie un vidējie uzņēmumi, kā arī pašvaldības uzņēmumi un sabiedriskas organizācijas, kuriem ir svarīga grāmatvežu mūsdienīga un reizēm arī nestandarta pieeja problēmu risināšanai. Ne tikai Latvijas, bet arī Eiropas Savienības un starptautisko normatīvo aktu pārzināšana.
  Kāpēc izvēlēties mūsu pakalpojumus:
  Grāmatvedība ir svarīgs uzņēmējdarbības posms, kuras uzdevums ir nodrošināt precīzu saimnieciskās darbības uzskaiti. Atkarībā no realizācijas apjoma un saimnieciskās darbības specifikas, katrs uzņēmums izvēlas grāmatvedības uzskaites kārtošanas veidu:
  -uz vietas uzņēmumā algo grāmatvedi,
  -izmanto grāmatvedības pakalpojumu sniedzējus.
  Izmantojot mūsu pakalpojumus Jūsu uzņēmumam nevajadzēs:
  -izveidot darba vietu grāmatvedim,
  -iegādāties tehnisko aprīkojumu un inventāru,
  -iegādāties grāmatvedības programmas un licences, bez tam ikmēneša grāmatvedības pakalpojumu apmaksa būs zemāka par kvalificēta grāmatveža algu, jo nevajadzēs maksāt sociālās apdrošināšanas iemaksas, bet izdevumi par grāmatvedības pakalpojumu sniegšanu tiks attiecināti uz uzņēmuma tiešajām izmaksām.

 • Pakalpojumi

  Mūsu pakalpojumi:
  -uzskaites piemērošana Jūsu uzņēmuma specifikai;
  -jūsu uzņēmuma grāmatvedības uzskaiti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;
  -datu ievadīšana grāmatvedības uzskaites sistēmā „Tildes Jumis” (SIA „GS PAKALPOJUMI” īpašums);
  -pirmdokumentu sakārtošana, apstrāde un grāmatošana; - naudas līdzekļu uzskaite norēķinu kontos;
  -maksājumu uzdevumu sagatavošana;
  -rēķinu izrakstīšana un nosūtīšana;
  -avansa norēķinu personu darbības uzskaite;
  -darba algas, piemaksu, atvaļinājuma un slimības naudu aprēķins;
  -pamatlīdzekļu uzskaite un nolietojuma aprēķins;
  -kases dokumentācijas sakārtošana;
  -ikmēneša un gada atskaišu sastādīšana, to iesniegšana Valsts Ieņēmumu dienestā un Statistikas pārvaldē;
  -uzņēmuma pārstāvēšana attiecībās ar VID;
  -finanšu atskaišu sagatavošana pēc uzņēmuma vadības pieprasījuma;
  -gada inventarizācijas datu sagatavošana;
  -gada pārskata sagatavošana un iesniegšana Valsts Ieņēmumu dienestā un Uzņēmumu reģistrā;
  -piedalīšanās uzņēmuma gada revīzijā;
  -konsultācijas nodokļu ekonomijas jautājumos;
  -konsultācijas citos nodokļu jautājumos;
  -kredīta līniju izmantošanai nepieciešamo dokumentu sagatavošana pēc kredītiestādes pieprasījuma ;
  -konfidencialitāte un datu drošība;
  -grāmatvedībā ievadītās informācijas pareizības pārbaude un kontrole;
  -pēc vienošanās ar klientu lietvedības pakalpojumu sniegšana,
  -darba un saimniecisko līgumu noformēšana,
  -iespējama iepriekšējo periodu grāmatvedības sakārtošana.

 • Cenas

  Maksa par pakalpojumu ir atkarīga no sekojošiem faktoriem:
  -pirmdokumentu skaita pārskata periodā,
  -darbinieku skaita,
  -noliktavas (materiālo vērtību) apgrozījuma lieluma,
  -pamatlīdzekļu vienību skaita
  -norēķinu sistēmām,
  -darījumu specifikas.

  Maksa par pakalpojumu var būt fiksēta un mainīga. Fiksētās samaksas minimālais apjoms par grāmatvedības uzskaites pakalpojumiem ir sākot no 20.00 EUR (neieskaitot PVN).

  Fiksētajā ikmēneša summā ir iekļauta pilna grāmatvedības kārtošana (uzskaite, nodokļu deklarāciju un citu atskaišu sagatavošana utt.), ikdienas darbībai nepieciešamo iekšējo juridisko dokumentu (piemēram, rīkojumi, darba līgumu) sagatavošana, saimnieciskās darbības līgumu vispārējā pārbaude, darījumu vispārējā pārbaude no nodokļu ekonomijas viedokļa.

  Piemēram, uzņēmumam, kas tikko reģistrēts UR un VID, saimnieciskā darbība nesen uzsākta, fiksētā mēneša maksa ir no 20.00 EUR (neieskaitot PVN).

 • Products

  Aktuālie Jautājumi un atbildes:

  Jautājums: Vai grāmatvedības pakalpojums pie jums ir dārgs?
  Atbilde: Nē. Piemēram, uzņēmumam, kas tikko reģistrēts UR un VID, saimnieciskā darbība nesen uzsākta, fiksētā mēneša maksa ir no 20.00 EUR (neieskaitot PVN).

  Jautājums:
  Atbilde:

 • Contact Us


  SIA „GS PAKALPOJUMI”

  VRN 40203131434
  PVN RN LV40203131434"

  Adrese:
  Raunas iela 44 k-1,
  Rīga, Latvija, LV-1039
  Tālrunis birojā: +371 67 55 22 81, +371 26 44 55 96
  Mob. tālrunis: +371 29 28 66 66

  e-pasts: info@gadaparskats.lv
  web: http://www.gspakalpojumi.lv

Copyright  ©  SIA „GS PAKALPOJUMI” | Designed by S.P.Grupa